Jadwiga Kowalska i Alfred Wierusz-Kowalski

Obraz Jadwigi
już w Suwałkach

zobacz szczegóły


Egzotyczna Europa

Wystawa
Egzotyczna Europa

więcej


Nowa galeria

Stała galeria
Alfreda Wierusza-Kowalskiego już otwarta

więcej


Argumenty
na rzecz zakupu portretu dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach

więcej


Ateny nad Izarą

więcej

Alfred Wierusz-Kowalski

Kalendarium

1849 - urodził się w Suwałkach 11 października w rodzinie urzędnika sądowego, Teofila Wierusz-Kowalskiego i Teofilii z Swierskich.
1865 - latem rodzina w związku z zawodowymi obowiązkami ojca przeprowadziła się do Kalisza. Alfred podjął tam naukę w gimnazjum, w którym rysunku uczył go Stanisław Barcikowski.
1868 - rozpoczął naukę w Warszawie w Klasie Rysunkowej u Rafała Hadziewicza i Aleksandra Kamińskiego. Jednocześnie uczęszczał do prywatnej pracowni Wojciecha Gersona. Z tych czasów datuje się przyjaźń z Henrykiem Piątkowskim.
1871 - wyjechał na dalsze studia do Drezna, w maju jego nazwisko zostało wpisane do księgi immatrykulacyjnej Akademii Sztuk Pięknych. Uczęszczał na średni poziom nauczania wraz z Waclavem Brožikiem, z którym połączyła go przyjaźń. Obaj pogłębiali umiejętności warsztatowe, kopiując obrazy starych mistrzów prezentowanych w drezdeńskiej galerii w Zwinger. W stolicy Saksonii namalował, sygnowany i datowany Drezden 1871, portret przebywającego tam na emigracji Józefa Ignacego Kraszewskiego. Bierze udział w wystawie prac wyróżniających się studentów Akademii.
1872 - otrzymał od władz Akademii list pochwalny. W grudniu tego roku wyjechał wraz z Waclavem Brožikiem do Pragi, gdzie spędził ponad pół roku. Tworzył w grupie młodych czeskich artystów. Podczas pobytu w Pradze sprzedawał swoje pierwsze obrazy o tematyce rodzajowej w znanej galerii sztuki Michała Lehmanna.
1873 - latem wyjechał wraz z W. Brožikiem do Monachium celem podjęcia dalszych studiów na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczył się przez krótki okres pobytu na Akademii w pracowni Alexandra Wagnera. W tym roku został członkiem stowarzyszenia artystów (Kunstverein)i po raz pierwszy wziął udział w międzynarodowej wystawie w Wiedniu.
1874 - otrzymał jednorazowe stypendium w wysokości 100 rubli z Towarzystwa Zachęta Sztuk Pięknych w Warszawie. Wziął udział pierwszy raz w wystawie sztuki w Monachium. Pokazał Wypadek w podróży i Przyjazd karetki pocztowej do miasteczka (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie). Rozpoczął współpracę z pismami polskimi (m.in.: "Kłosami", "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Biesiadą Literacką" ) i niemieckimi (m.in.: "Daheim", "Über Land und Meer", "Moderne Kunst"). Po opuszczeniu pracowni Wagnera malował w atelier Józefa Brandta, którego traktował jako swojego mistrza. Po odejściu od niego założył własną pracownię, którą dzielił przez kilka lat z Henrykiem Piątkowskim.
1875 - został przyjęty na członka warszawskiego Towarzystwa Zachęt Sztuk Pięknych.
1876 - w albumie Malarze polscy. Monachium pokazano jego pracę wśród kilku innych malarzy jako reprezentatywną dla tego środowiska.
1878 - poślubił Jadwigę Szymanowską, córkę Wacława, redaktora "Kuriera Warszawskiego", siostrę Wacława, rzeźbiarza i malarza, twórcy "Pochodu na Wawel". Ze związku urodziło się pięcioro dzieci, najstarszy Czesław był także malarzem.
1880 - na paryskim Salonie pokazał Kaukaski zwiad i Górale kaukascy wygrzewający się w słońcu.
1880 - przekazał swoją pracę (rysunek przedstawiał konia i grupę psów) do okolicznościowej publikacji pt. "Ziarno", wydanej z inicjatywy artystów (malarzy, literatów, muzyków) przez Józefa Ungra celem zgromadzenia środków finansowych na pomoc głodującym w Polsce. 1883 - został odznaczony medalem II klasy na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody, odręcznie pisany dokument na firmowym papierze, znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
1884 - otrzymał I nagrodę na wystawie zorganizowanej w Warszawie przez Towarzystwo Zachęta Sztuk Pięknych za pracę Jesienią, przedstawiającą młodego Żyda, w tle fragment uliczki małego, błotnistego, jesiennego miasteczka.
1887 - został przyjęty członka korespondenta Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
1888 - galeria drezdeńska zakupiła obraz Odpoczynek na śniegu.
1889 - był członkiem jury przyjmującej obrazy na wystawę w Glaspalast. Podarował swój obraz Minister hr. Luzt na polowaniu na kozice do zbiorów Nowej Pinakoteki. Został honorowym członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
1890 - otrzymał honorowy tytuł profesora Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
1891 - był członkiem jury na wystawie otwartej w Berlinie.
1891 - na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Berlinie pokazał obraz Koński targ w Polsce.
1892 - otrzymał złoty medal I klasy za obraz W lutym na VI Międzynarodowej Wystawie w Glaspalast. Obraz został zakupiony do zbiorów Nowej Pinakoteki. W warszawskiej Zachęcie zorganizowano indywidualną wystawę prac malarza. Otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Wiedniu za obraz Wyznanie.
1893 - pokazał na wystawie w Berlinie dwa obrazy: Wyjazd do kościoła w świąteczny dzień i Zimą na Litwie; od tego roku brał udział w wystawach w Berlinie.
1894 - z Józefem Brandtem i Władysławem Czachórskim zawiązują Towarzystwo Pomocy Polskim Malarzom.
1894 - otrzymał Order Św. Michała IV klasy przyznany przez bawarskie Ministerstw Spraw Wewnętrznych dla Kościołów i Szkół.
1894 - na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie dostał złoty medal.
1894 - dostał II złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Künstlerhaus w Wiedniu za obraz Cietrzewie na tokowisku.
1895 - był członkiem komisji zakupu obrazów do zbiorów Nowej Pinakoteki.
1896 - otrzymał złoty medal na międzynarodowej wystawie sztuki zorganizowanej z okazji 200-lecia Akademii w Berlinie.
1896 - zakupił majątek Mikorzyn koło Konina (600 ha ziemi uprawnej, 50 ha lasów, 150 ha jezior). Wybudowano nowy dwór i budynki gospodarcze. W majątku zamieszkała żona z dziećmi, artysta spędzał tam wiele czasu.
1902 - w katalog galerii malarstwa Nowej Pinakoteki w Monachium wymieniono wśród innych obrazów polskich (J. Brandta, M. Gierymskiego) dwa płótna Alfreda Wiersza-Kowalskiego: Minister Freiherr von Lutz auf der Gemsenjagd oraz Im Frebruar.
1903 - odbył krótką podróż do Afryki Północnej w poszukiwaniu nowych tematów do obrazów.
1910 - namalowane przed laty wielkoformatowe (5 x 10 m) płótno Zaatakowani przez wilki pokazano w sali Starego Ratusza w Monachium. Pokaz zorganizowano także we Lwowie, Warszawie i Poznaniu (1912 rok). Obrazowi towarzyszyła broszura z autorskim objaśnieniem namalowanego wydarzenia. Otrzymał medal III klasy za obraz pokazany na paryskim Salonie oraz brązowy medal na pierwszej Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Wiedniu.
1915 - 16 lutego zmarł w Monachium; został pochowany na cmentarzu Leśnym.
1916 - 10 sierpnia zmarła żona Jadwiga.
1917 - w galerii Helbinga w Monachium odbyła się licytacja artystycznej spuścizny Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Wystawiono do sprzedaży 77 obrazów i dwa spreparowane wilki. Wszystko sprzedano. Obrazy były w cenie od 200 do 8000 marek.
1935 - na retrospektywnej wystawie Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Warszawie pokazano 55 prac.
1936 - sprowadzono do Polski prochy Alfreda Wierusza-Kowalskiego i złożono na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w Alei Zasłużonych.
1966 - zorganizowano w Muzeum Ziemi Suwalskiej (obecnie Muzeum Okręgowe) dzięki pomocy rodziny monograficzną wystawę artysty.
1972 - w suwalskim muzeum otwarto stałą ekspozycję poświęconej życiu i twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
1999 - w Muzeum Okręgowym w Suwałkach pokazano monograficzną wystawę artysty.

powrót

Złota lista darczyńców

Bank Spółdzielczy
w Rutce Tartak

Dar uczestników I edycji
"Żony dla Alfreda"
(30 września 2012 r.)

Uczniowie i nauczyciele
SP nr 5 im. Alfreda
Wierusza-Kowalskiego
w Suwałkach

Sylwia Szymanowska

Dar uczestników II edycji
"Żony dla Alfreda"
(21 października 2012 r.)

Iwona Danilewicz - Agencja Wydawniczo-Reklamowa Media-Service

Agata Szych

Grażyna Balczeniuk

Klasa III d Pierwszego LO w Suwałkach

Klasy: VI d i VI c ze Szkoły Podstawowej nr 11

Klasy: I b i II e Trzeciego LO w Suwałkach

Eliza Ptaszyńska

Zbiórka wśród uczestników
III edycji "Żony dla Alfreda"
(18 listopada 2012 r.)

Alina Urbanowicz

Bogusława Waszkiewicz

Joanna Sztelmer-Stabińska

Joanna Wilk

Zespół Szkół nr 3
w Suwałkach

Marian Dec

Krzysztof Miszczak

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Miejski w Suwałkachwykonanie
artekst
Bank Pekao S.A.
93 1240 5211 1111 0000 4922 9815
"Jadwiga"
Muzeum Okręgowe w Suwałkach
ul. T. Kościuszki, 16-400 Suwałki
napisz do nas
wierusz.muzeum@op.pl